left right
point 台灣教會公報2958台文世界
一共有 17篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
17472021.06.12chuniok請mài kan taⁿ看我無看見—問道於盲
162632021.07.30chuniokPe̍hōejī liânjīhû ê chho͘thàm
153312021.01.14chuniok《台日大辭典》ê初探 by Lîm Chùn io̍k
141552021.01.11chuniok台灣布袋戲ê台語文運動 by林俊育
132092021.01.11chuniok工欲善其事 必先利其器—談台語文輸入法by林俊育.潘為欣
12862020.11.11chuniok
111312020.11.11chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak Powerpoint by Teng Hongtin
101392020.11.11chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak by Teng Hongtin
91612020.11.11chuniok學生台灣語文促進會 kah 5%台譯計畫 Powerpoint by Teng Hongtin
81862020.11.11chuniok學生台灣語文促進會kah 5%計畫 by Teng Hongtin

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC