left right
point 唱歌救台語投影片專區
一共有 14篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
1414892011.11.15chuniokNo Subject!
1311952011.11.11chuniokNo Subject!
1213792011.09.02chuniok《抱tio̍h咱ê夢—福爾摩莎頌》平安之歌女聲(視障)三重唱
1112132011.09.02chuniokNo Subject!
1013442011.09.02chuniokNo Subject!
914742011.07.12chuniok午夜ê戀歌/Ngó͘-iā ê Lôan-koa
816172011.06.25chuniokNo Subject!
715652011.06.24chuniok戀歌/Lôan-koa
615662011.06.24chuniok悲情ê城市/Pi-chêng ê Siâⁿ-chhī
516522011.06.24chuniok茫茫到深更/Bông-bông Kàu Chhim-kiⁿ

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC