left right
point 台灣公論報 蕃薯園
一共有 14篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
1411972011.11.15chuniok
139392011.11.11chuniok
1210372011.09.01chuniok《抱tio̍h咱ê夢—福爾摩莎頌》平安之歌女聲(視障)三重唱
119422011.09.01chuniok
1010872011.09.01chuniok
911972011.07.12chuniok午夜ê戀歌/Ngó͘-iā ê Lôan-koa
813272011.06.24chuniok
712402011.06.24chuniok戀歌/Lôan-koa
612522011.06.24chuniok悲情ê城市/Pi-chêng ê Siâⁿ-chhī
512602011.06.24chuniok茫茫到深更/Bông-bông Kàu Chhim-kiⁿ

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC