left right
point
一共有 14篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
108162011.09.02chuniok《耶和華是我ê牧者》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
99422011.07.12chuniok午夜ê戀歌/Ngó͘-iā ê Lôan-koa
810202011.06.25chuniok《行過美麗清靜河墘》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
79472011.06.24chuniok戀歌/Lôan-koa
69902011.06.24chuniok悲情ê城市/Pi-chêng ê Siâⁿ-chhī
59952011.06.24chuniok茫茫到深更/Bông-bông Kàu Chhim-kiⁿ
47152011.06.24chuniok妳是我ê生命/Lí Sī Góa ê Sèⁿ-miā
36382011.06.24chuniok心在故鄉/Sim Chāi Kò͘-hiong
26102011.06.24chuniok一生只有你/It-seng Chí-ū Lí
15892011.06.24chuniok老母ê疼/Lāu-bú ê Thiàⁿ

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC