left right
point
一共有 14篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
107852011.09.02chuniok《耶和華是我ê牧者》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
99092011.07.12chuniok午夜ê戀歌/Ngó͘-iā ê Lôan-koa
89832011.06.25chuniok《行過美麗清靜河墘》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
79192011.06.24chuniok戀歌/Lôan-koa
69592011.06.24chuniok悲情ê城市/Pi-chêng ê Siâⁿ-chhī
59652011.06.24chuniok茫茫到深更/Bông-bông Kàu Chhim-kiⁿ
47052011.06.24chuniok妳是我ê生命/Lí Sī Góa ê Sèⁿ-miā
36262011.06.24chuniok心在故鄉/Sim Chāi Kò͘-hiong
25972011.06.24chuniok一生只有你/It-seng Chí-ū Lí
15752011.06.24chuniok老母ê疼/Lāu-bú ê Thiàⁿ

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC