left right
point
一共有 14篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
108812011.09.02chuniok《耶和華是我ê牧者》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
910132011.07.12chuniok午夜ê戀歌/Ngó͘-iā ê Lôan-koa
811092011.06.25chuniok《行過美麗清靜河墘》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
710132011.06.24chuniok戀歌/Lôan-koa
610622011.06.24chuniok悲情ê城市/Pi-chêng ê Siâⁿ-chhī
510502011.06.24chuniok茫茫到深更/Bông-bông Kàu Chhim-kiⁿ
47472011.06.24chuniok妳是我ê生命/Lí Sī Góa ê Sèⁿ-miā
36652011.06.24chuniok心在故鄉/Sim Chāi Kò͘-hiong
26412011.06.24chuniok一生只有你/It-seng Chí-ū Lí
16202011.06.24chuniok老母ê疼/Lāu-bú ê Thiàⁿ

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC