left right
point
一共有 14篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
147332011.11.15chuniok《慈悲ê主》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
135502011.11.11chuniok《Siōng-súi ê花》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
126582011.09.02chuniok《抱tio̍h咱ê夢—福爾摩莎頌》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
115732011.09.02chuniok《Siōng Súi ê花》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
106892011.09.02chuniok《耶和華是我ê牧者》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
98112011.07.12chuniok午夜ê戀歌/Ngó͘-iā ê Lôan-koa
88842011.06.25chuniok《行過美麗清靜河墘》平安之歌女聲(視障)三重唱 國家音樂廳演唱實況錄音
78222011.06.24chuniok戀歌/Lôan-koa
68572011.06.24chuniok悲情ê城市/Pi-chêng ê Siâⁿ-chhī
58632011.06.24chuniok茫茫到深更/Bông-bông Kàu Chhim-kiⁿ

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC