《BONG報bong2選》

| | || 轉寄

杜鵑

相绁幾orig工烏陰orig落雨天
透早,目睭orig
origorig玻璃窗orig orig日頭光

orig-orig orig日頭光
orig寒流orig-orig行跤到orig三月天
orig輸水晶球
清氣,透明,莊嚴

早春orig日頭
orig過涼涼
淡薄orig罩濛orig空氣
orig一欉一欉
低低,青orig-orig orig樹欉
面頂
origorig
純白,粉紅,桃花紅
orig orig雨水,噴血點orig花蕊

orig入去畫布
orig入去盆景
orig入去orig-orig orig鏡頭

杜鵑
orig orig origorig orig orig門口
過路orig路邊
抹粉,點胭脂